کنترل احساسات-بیشتر از یک نفر

کنترل احساسات

درمورد کنترل احساسات هیجانی چه پیشنهادی دارین ؟ مخصوصا احساس هایی که به چیزای خوبی ختم نمی شن مثل احساس ناتوانی ، احساس گناه، احساس تأسف و احساس عقب افتادن از بقیه ، بیشترشون به استرس و اضطراب ختم می شن

تا این لحظه پاسخی داده نشده است