ارتباط با دیگران-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

این سوال را یکی از خریداران محصول بسته جامع و غیرحضوری اعتماد به نفس پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

ارتباط با دیگران

باسلام و احترام اگر اطرافیان ما که مجبور به تعامل بااونها هستیم آدمهای فوق العاده بی عزت نفسی هستن باید چیکار کنیم؟ ناخودآگاه ارتباط بااین افراد روی روحیات آدم تاثیر میگذاره.

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.