آرامیا-بیشتر از یک نفر
این سوال را یکی از خریداران محصول بسته جامع و غیرحضوری اعتماد به نفس پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

آرامیا

سلام من حدودا یک ماهه دوره اعتماد به نفس روتهیه کردم چند روز پیش آرامیا کاملا برام باز بود الان قفله به جز فایل های اول هرموضوع فکر کنم قرار بود تا شش ماه دسترسی داشته باشیم

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.