حذف بدون پرسش-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

حذف بدون پرسش

4

لطفا رای بدهید

  گزارش تخلف
وحید نوعی باهوش وحید نوعی باهوش 10 شهریور 99 94 وضعیت: در حال بررسی

در کنار کامنت نوشته شده زیر ماجراها علامت سطل زباله به عنوان حذف گذاشته شده که خود یک قابلیت هست ولی اگر ناخواسته کلیک شود هیچ سؤالی مبنی بر اطمینان از حذف؛ کامنت حذف می شود. افزودن پرسش جلوی حذف ناخواسته جلوگیری می کند. 

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود