تمرینات کانال-بیشتر از یک نفر
این سوال را یکی از خریداران محصول شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

تمرینات کانال

سلام وقتی تمرینات رو انجام دادیم کجا باید ارسال کنیم

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.

سوالات مرتبط