محصول مهارت های دانش مالی و هوش مالی-بیشتر از یک نفر

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

محصول مهارت های دانش مالی و هوش مالی

10

لطفا رای بدهید

یوسف صفادار یوسف صفادار 01 خرداد 99 71 وضعیت: در حال بررسی

به اساتید محترم مجموعه قدرتمند بیشتر از یک پیشنهاد می نمایم با توجه به اینکه مجموعه بیشتر  در حوزه های مختلف بهبود فردی و  مهارت های مختلف و مباحث مرتبط با کسب وکار  فعالیت داشته اند اساتید محترم از جمله استاد گرامی خانم جعفری و استاد ارجمند جناب پیام بهرام پور و مدیر محترم هلدینگ بیشتر از یک خانم مهندس بهرام پور  ، اقدام به طراحی و ارائه محصولی با مطالب دانش مالی  و هوش مالی و مهارت های مدیریت هزینه های زندگی و تهیه سرمایه های کوچک برای کسب وکار های خانگی و آشنایی فرزندان با مباحث مالی زندگی و... نمایند.

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود