نشانه هایی که به شما می‌گوید عزت نفستان پایین است.-بیشتر از

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

نشانه هایی که به شما می‌گوید عزت نفستان پایین است.

3

لطفا رای بدهید

محمدرضا حاتمی محمدرضا حاتمی 25 اردیبهشت 99 86 وضعیت: در حال بررسی

⁠⁠⁠⁣نشانه‌هایی که به شما می‌گویند، عزت‌نفستان پایین است:


_ مقصر نیستید اما مدام در حال عذرخواهی از زمین و زمانید.


_ از نظر شما همه‌ چیز به شانس بستگی دارد و همه‌ موفقیت‌ها و اتفافات خوب 

 را فقط به شانس نسبت می دهید.


_ از خود یا بدنتان راضی نیستید.


_ فکر می کنید خوشحال کردن دیگران وظیفه شماست. 


 _ بیش از اندازه به تایید انتخاب هایتان توسط دیگران اهمیت می دهید.


_ از کسی متنفرید اما او را به مهمانی تان دعوت می کنید یا کاری را نمی خواهید انجام دهید اما توانایی رد کردن آن را ندارید.


_ نمی‌توانید غذا انتخاب کنید. 

«چی میل داری؟ نمی‌دونم هرچی شما سفارش بدی!»


فکر می کنید از دیگران خیلی برتر هستیدوکسانی نمی تواند قدر ومرتبه شمارا درک کند 

 ساده ترین تصمیمات برای شما سخت است واز این تصمیمات می ترسید.

دکتر مرتضی فاضل، روانشناس

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود