دسترسی به کل ماجراها-بیشتر از یک نفر

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

دسترسی به کل ماجراها

11

لطفا رای بدهید

جعفر لک زائی تهران جعفر لک زائی تهران 14 اردیبهشت 99 119 وضعیت: در حال بررسی

دسترسی به کل ماجراها و خلق ایده جدید با نمی کلی از ماجراها در پروفایل شخصی ایجاد می شود و موجب جهت دهی یکسان به ماجرا می شود

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود