نام معلم و استادم-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

نام معلم و استادم

مرتضی امیری اسفندقه شاعر و محقق معاصر#،علیرضاقزوه#قیصر امین پور#مهدی کاموس#محمدرضا بایرامی

سوال کننده

05 فروردین 99

1

استاد امیری اسفندقه 


پیشنهاد محصول به سوال کننده : کارگاه معارفه سخنرانی و فن بیان
تعداد نظرات : 1 نمایش نظرات

    سوالات مرتبط