صدور گواهی الکترونیکی -بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

صدور گواهی الکترونیکی

1

لطفا رای بدهید

سجاد حسینی 29 اسفند 98 17 وضعیت: در حال بررسی

با سلام

با توجه به اینکه نحوه سخنرانی و فن وبیان در مواجه با شخص در نگاه اول تشحیص داده میشه! اما در مواردی که فرد نیاز به ارسال رزومه داره و وجود گواهی و مدارک دلیل محکمی بر اعتبار رزومه فرد میشه پیشنهاد دارم بستری فراهم کنین که گواهی الکترونیکی صادر بشه...
یا ارسال ویدئو برای امتحان پایانی و از این دست موراد!

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود