استفاده از مطالب-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

این سوال را یکی از خریداران محصول شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

استفاده از مطالب

سلام.. در سمینار خجولی فرمودید که نکته نوش جان خودتان را پیدا کنید آیا پیدا کردن این نکته معنی اش این است که دیگر مطالب این سمینار به درد من نمیخورد و فقط باید این نکته را عملی کنم؟

27 بهمن 98 86 0

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.

سوالات مرتبط