خطا در دیدن ماجراها-بیشتر از یک نفر

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

خطا در دیدن ماجراها

0

لطفا رای بدهید


هم در قسمت پروفایل افراد و هم در صفحه ای که ماجرای فردی را می خوانیم امکان مشاهده ماجراهای دیگر نویسنده نیست

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود