سوالی درباره <آن یک چیز>-بیشتر از یک نفر
رونمایی از مهم ترین محصول "بیشتر از یک نفر"
این سوال را یکی از خریداران محصول افزایش توجه و تمرکز (کلیدی ترین مهارت قرن 21) پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

سوالی درباره <آن یک چیز>

معنای سوال: آن یک چیز که می توانم برای رهایی از انجام تمرینات ورزشی انجام دهم چیست؟ که در بخش سلامت جسمانی آمده است، چیست؟ اصولا مگر تمرینات ورزشی مشکلی دارد که باید از دستش رها شد؟!

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.