خودشناسی-بیشتر از یک نفر

خودشناسی

شما چگونه فردی هستید؟؟

0

مهربان. ساده و بات اعتماد بع نفس بالا


پیشنهاد محصول به سوال کننده : خرید کتاب از خوب به عالی
تعداد نظرات : 0

  0

  متاسفانه زودباور و احساسی  / برونگرا / اقتصادی/ ورزشی/ شاید مهربون/ ناامیدی که درحال تلاشه در تکاپوی تغییر خود و جنگیدن با خصوصیات احساسات و.....

  تعداد نظرات : 0

   0

   تلاش می کنم یاد بگیرم

   تعداد نظرات : 2 نمایش نظرات