بخش «سؤال شما»-بیشتر از یک نفر

ایده هایی که برای توسعه سایت در نظر دارید را می‌توانید برای ما بنویسید و ایده هایی که بیشترین رای را دارا باشند برای اجرا تصمیم گیری خواهند شد. ضمنا در صورت مشاهده مشکلی در سایت می توانید اینجا برای ما بنویسید. سپاسگزاریم بابت توجه شما.

بخش «سؤال شما»

8

لطفا رای بدهید

  گزارش تخلف
وحید نوعی باهوش وحید نوعی باهوش 05 دی 98 290 وضعیت: در حال بررسی

در بخش «سؤال شما» وقتی پاسخ رو می خواهیم ویرایش کنیم؛ آیکن ویرایش هست و تأیید رو هم می زنیم؛ امّا پاسخ ویرایش شده نشون داده نمی شه!

جدیدترین ایده ها


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود