تفاوت بین هوش و حافظه و تاثیر حافظه قوی بر روی هوش-بیشتر از

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

تفاوت بین هوش و حافظه و تاثیر حافظه قوی بر روی هوش

بعد از اینکه وارد دانشگاه و بازار کار شدم؛ متوجه این مسئله شدم که از نظر حافظه با آدم های دیگه تفاوت زیادی دارم و همه اطرافیانم از اینکه من خیلی حافظم قویه و مسائلی رو می بینم که دیگران بهش توجه نمی کنن و تو ذهنشون نمی مونه، متعجب میشه. کسی از دوستان رابطه بین حافظه قوی و هوش رو میدونن و اینکه آیا این دو ارتباطی با هم دارن یا نه ؟

0

ایجاد رابطه بین مطالب بصورت منطقی یا غیرمنطقی و استنتاج از اون مطالب و موضوعات بستگی به شناخت به روابط گزاره ها دارد و شاید خیلی ارتباطی با هوش نداشته باشد و این نشون می دهد «شما» توجه به نکات خیلی زیر دارید و بین این مطالب و ریزبینی تون (که به خودی خود می تونه نوعی هوش باشد) می توانید روابط منطقی رو ایجاد کنید تا نتیجه گیری کنید ارتباطی با هوش به معنی عام ندارد. البته حافظه رو می توانیم میزان یادآوری مطالب و موضوعات نامید و زیاد به هوش مرتبط نیست و هستند افرادی که زنجیره ای از کلمات و اعداد رو از حفظ هستند و این حافظه خیلی کاربردی نیست و اکر «شما» مطالبی رو استخراج می کنید که دیگران قادر نیستند ببینند مهارتی هست که با توجه به استفاده ی زیاد توسط شما دارای مسیر عصبی قوی تری است و به خودی خود با عدم استفاده ی درست به مرور ممکن است از دست هم بدهید.

تعداد نظرات : 1 نمایش نظرات

    سوالات مرتبط