اریتروفوبیا -بیشتر از یک نفر

اریتروفوبیا

شما محصولی برای این مشکل دارید ؟ من خجالتی نیستم ولی این مشکلو دارم که البته تاحد زیادی برطرف شده ولی همچنان در زندگی شخصیم و اجتماعیم وجود داره

09 آذر 98 60 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط