درس خوندن-بیشتر از یک نفر

درس خوندن

چطوری میشه حوصله خود را برای مطالع افزایش داد. من دور ی هدفگذاری رو م گذروندم و این نکته هم بگم که هر کاری رو به من بدین ، ورزش- کاری مربوط به طبیعت خلاقیت و... را با حوصله ی خیلی خیلی زیاد انجام میدم اما درس رو نه! نمیدونم چرا برای درس خوندن حتی وقتی شروع هم میکنم زود خسته میشم؟.

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط