سحرخیزی | بیشتر از یک نفر

سحرخیزی

سلام روزبخیرمن برای بیدارشدن ساعت 5صبح درحال تمرین هستم.همسرم شغلشون جوری هست که 10روزخونه هستن و13روز سرکار.وقتی ایشون میان نظم من به هم میریزه به دودلیل ایشان معمولا تا ساعت 10میخوابن ونظم خوردن صبحانه ونهاربه هم میخورد ودلیل دوم اینکه شبها دوس دارن بیداربمونن. من هرچه خودم راعادت داده بودم در 13روز قبل درروزهای تعطیل که ایشان هستندبه هم میخورد مگراینکه روزکاری باشدومن بایدسرکاربروم بنابراین طبق برنامه خودم جلومیروم.ولی روزهای پنج شنبه وجمعه تداخل بدی بین روش من وایشون ایجادمیشه ومن ضررمیکنم چون ایشون به هیچ عنوان ازخواب تاساعت 10صبح نمیگذره

نرگس مددی 18 آبان 98 409 1
  گزارش تخلف

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  user9053485955716

  محمد جوان

  19 آبان 98

  0

  با سلام به دوست عزیز ، تا حد امکان سعی کنید به برنامه و اهداف خودتون پایبند باشین و با یک روز یا دو روز بهم ریختن برنامه نا امید نشوید 

  تعداد نظرات : 0
   محصولات رایگان