کفشهای سوراخ-بیشتر از یک نفر

کفشهای سوراخ

کفشهایم سوراخ است.برای شما چطور؟ معمایی در پس این جمله هست. جوابش چیست؟ ادراک شما چه می گوید؟

0

به نظرم کفشای همه مون سوراخه فقط واسه بعضیا سوراخش گنده تره واسه بعضیا دو جفتش سوراخه واسه بعضیا جزئیه و اذیت نمیکنه.

چون گفتین ادراکتون رو بنویسید گفتم


تعداد نظرات : 0

    سوالات مرتبط