سوال از مجموع بیشتر از یکنفر-بیشتر از یک نفر

سوال از مجموع بیشتر از یکنفر

سلام.... 100/000 اعتبار به ریال است یا تومن ...با سپاس فراوان

مصطفی اورش محمود صالحی 16 مهر 98 45 1
# بیشترازیکنفر # بیشتر از یک نفر

1

واحد پولی این سایت معمولا تومان است


تعداد نظرات : 0

    سوالات مرتبط