شما بودید چیکار میکردید؟(پاسخ حرفه ای میخوام)-بیشتر از یک نف

شما بودید چیکار میکردید؟(پاسخ حرفه ای میخوام)

با شخصی موضوعی بکر رو مطرح میکنی همفکری میکنین و محتوا و مایندمپ رو بصورت شریکی میسازین، کار رو با هم ضبط میکنید و میره در دست تدوین و قبل اینکه کار منتشر بشه شریک شما بدون اجازه و هماهنگی قبلی همایشی رایگان من باب همون موضوع و با همون سر فصل ها و محتوا تبلیغ میکنه و میخواد ارائه بده، حس سواستفاده و خیانت بهتون دست میده و وقتی باهاش مطرح میکنی جوری رفتار میکنه که شما اصلا محق نیستی. واکنش و رفتار شما توی این موقعیت بعنوان فردی حرفه ای و آموزش دیده چیه؟!(بشدت به پاسخ آقای بهرامپور نیاز دارم ولی از پاسخ شما عزیزان هم استفاده میکنم)

0


تعداد نظرات : 2 نمایش نظرات

    سوالات مرتبط