من کی هستم؟ | بیشتر از یک نفر

من کی هستم؟

من خیلی دوست دارم که هر روز چیزهای جدیدی یاد بگیرم ،ولی این همه اشتیاق برای اینکه نمی توانم خودم را پیدا کنم و در هر حال فکر می کنم کاری باید انجام می داده ام که تا حالا انجام ندادم . شاید بهمین دلیل در مقابل خانواده احساس می کنم که حق با آنهاست و همین موضوع مرا خیلی عصبی میکنه . به نظر شما بایستی چه اقدامی بکنم تا خودم را پیدا کنم و ترسم را از بین ببرم ، ترسی که خودم درست آنرا نمی شناسم؟

11 مهر 98 414 2
  گزارش تخلف

0

اینکه خانواده در تو این حس رو ایجاد کرده از ناآگاهیشونه به نظرم ... پیشنهاد میکنم دوره های خودشناسی شرکت کن

تعداد نظرات : 3 نمایش نظرات

    0

    شما تشریف ببرید سایت خودشناس دات کام. تست‌های کهن الگو + MBTI ‌را بزن یکم بیشتر با خودت آشنا بشی.بعد برو دنبال کلید واژه ( کشف رسالت شخصی)‌ میتونی این موضوع رو از سایت بیشتر از یک هم تهیه کنی. به نظرم چند ماه وقت بذار بیشتر خودتو بشناسی و کشف کنی. تبریک میگم که دنبال بهبود خودتون هستید


    پیشنهاد محصول به سوال کننده : شناخت رسالت و معنا در زندگی و کسب و کار
    تعداد نظرات : 2 نمایش نظرات