داده راه حل برای این مشکل | بیشتر از یک نفر

داده راه حل برای این مشکل

من تویه موسسه کارمیکنم مثل گاج .کانون .برای بچه هاکلاس گذاشتیم اما تعدادکم قبلا بهشون گفتم کلاس چون خصوصی شده مبلغ رفته بالاتر اما بعدکه بارییسم درمیون گذاشتم که تعدادبچه هاکم گفت یاباید بهشون بگی مبلغ فلان اضافه تربدن چون کلاس خصوصی یاباس چندنفرهوناپیداکنن که کلاس ادامه داشته باشه چیکارکنم

aminkarbalaeipour90@gmail.com

Amin Kp

31 شهریور 98

0

یک کلاس رایگان با تبلیغات زیاد برگزار کن و برای محتوا اون کلاس رایگان زمان بزار تا دانش آموز احساس کنه اگر در کلاس شرکت نکنه چیزی رو از دست داده

تعداد نظرات : 0
    aminkarbalaeipour90@gmail.com

    Amin Kp

    31 شهریور 98

    -1

    تعداد نظرات : 0