اطلاعات کاربری | بیشتر از یک نفر

اطلاعات کاربری

در اطلاعات کاربری جایی که نوشته اعتبار مساوی 400000 یعنی چی و به چه کاری میاد

حسین ابوسعیدی 08 شهریور 98 452 1
  گزارش تخلف

0

احتمالاً خرید محصول داشته اید که سایت به شما اعتبار داده واگر خرید محصول غیر حضوری داشته باشید از این اعتباز بتوانید استفاده فرمایید. فکر کنم بر حسب تومان هم هست. برای امتحان یک محصول غیرحضوری انتخاب کنید و در سبد خرید ببینید از مبلغ مربوطه چیزی کم می کند.

تعداد نظرات : 0