یادگیری عربی | بیشتر از یک نفر

یادگیری عربی

بهترین کتاب برای یادگیری درس عربی اونم قواعدچیه

اکرم طالبیان 06 شهریور 98 420 2
  گزارش تخلف

1

بهترین روش برای یادگیری یک مهارت؛ ساخت مسیر عصبی اون می باشد


پیشنهاد محصول به سوال کننده : ایجاد تغییر و عادت های سازنده در زندگی-فیلم سمینار خرید کتاب «هفت عادت مردمان مؤثر»
تعداد نظرات : 0
  rezaei.e1985@gmail.com

  Ebrahim Rezaei

  07 شهریور 98

  0

  یادم هست زمان ما کتاب ایادفیلی بود

  برای قواعد خیلی خوب بود

  تعداد نظرات : 0