سوال درمورد کتاب هنرسخنرانی ازاستفن ای.لوکاس | بیشتر از یک ن

سوال درمورد کتاب هنرسخنرانی ازاستفن ای.لوکاس

سخنرانی معمولا محدودیتهای سخت زبانی رابرگوینده تحمیل میکند. منظورازمحدودیتهای سخت زبانی یعنی چی؟

اکرم طالبیان 06 شهریور 98 421 1
  گزارش تخلف

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  0

  یعنی قلنبه سلنبه حرف زدن!

  همین کاری که مترجم عزیز با این کتاب کرده!

  تعداد نظرات : 0
   محصولات رایگان