امتیاز | بیشتر از یک نفر

امتیاز

با درود هر امتیاز معادل چه مبلغی است؟

علی افرند 01 شهریور 98 403 2
  گزارش تخلف
Sahelmath

ساحل آشنا

01 شهریور 98

5

با سلام و درود🌼 امتیازها لزوما معادل مبلغ خاصی برای تهیه محصولات سایت نیست ولی گاهی در زمانهای مشخص، به نسبت امتیاز شما، به شما اعتبار داده میشه.

تعداد نظرات : 0

    1

    برای گرفتن اعتبار خرید کسب امتیاز کردن یا اینکه گرفتن امتیاز برای فعالیت به جهت رشد فردی؛ دو رویکرد بسیار متفاوت هستند.

    تعداد نظرات : 0