نحوه دانلود مطالب در سایت | بیشتر از یک نفر

نحوه دانلود مطالب در سایت

چطور یک فیلم یا فایل صوتی و متنی را بتوانیم در سایت دانلود کنیم؟

 

با توجه به اینکه بیشتر مطالب سایت به صورت فیلم آموزشی و یا فایل صوتی می­باشد و نیاز به دانلود دارد ، برای دانلود کردن فایل های آموزشی و دروسی که برای شما ارسال می­شود پیشنهاد می­کنیم طبق یکی از روش­های گفته شده در پایین عمل کنید:

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود