مهارت های ارتباطی-بیشتر از یک نفر

شهامت

اعتماد به نفس، رفع خجولی و کم حرفی

مهارت های ارتباطی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

  1,522,000 تومان   290,000 تومان

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

  140,000 تومان   69,000 تومان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

  990,000 تومان   540,000 تومان

فیلم سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

فیلم سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

  149,000 تومان   99,000 تومان

صفحه 1 از 12