سمینار کلاس زندگی-بیشتر از یک نفر

سمینار کلاس زندگی

این سمینار در تاریخ 10 اسفند 95 برگزار شد

برای اطلاعات بیشتر از دوره فن جامع فن بیان کلیک نمایید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود