دوره 112 آنلاین جامع فن بیان و سخنرانی

در این صفحه می‌توانید به فایل‌های تصویری و صوتی و اسلایدهای آموزشی 112 اُمین دوره جامع آنلاین سخرنانی و فن بیان دسترسی داشته باشید! هم می‌توانید آنلاین تماشا کنید و هم می‌توانید از طریق کلیک روی لینک‌ها دانلودشان کنید.

 


فایل‌های ویدئویی


دانلود همین ویدئوی جلسه اول

 

دانلود همین ویدئوی جلسه دوم

 

دانلود همین ویدئوی جلسه سوم

 

دانلود همین ویدئوی جلسه چهارم

 

دانلود همین ویدئوی جلسه پنجم

 

دانلود ویدئوی جلسه ششم

 

دانلود ویدئوی جلسه هفتم

 

فایل‌های صوتی

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه اول

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه دوم

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه سوم

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه چهارم

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه پنجم

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه ششم

 

دانلود همین فایل صوتی جلسه هفتم

 

اسلایدهای آموزشی


دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه اول

 

دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه دوم

 

دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه سوم

 

دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه چهارم

 

دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه پنجم

 

دانلود اسلایدهای آموزشی جلسه ششم

 

دانلود اسلایدهای آموزش جلسه هفتم

اسکرول به بالا