بیستمین دوره جامع آنلاین فن بیان نوجوانان

اختصاصی: ویژه شرکت کنندگان بیستمین دوره آنلاین فن بیان نوجوانان

⭕️در این صفحه فقط فایل های صوتی و اسلاید های آموزشی بیستمین دوره آنلاین فن بیان نوجوانان قرار گرفته است ⭕️

فایل های صوتی

👇👇👇👇👇

دانلود فایل صوتی جلسه اول 

دانلود فایل صوتی جلسه دوم

دانلود فایل صوتی جلسه سوم

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم

دانلود فایل صوتی جلسه پنجم

دانلود فایل صوتی جلسه ششم


اسلاید آموزشی 

👇👇👇👇👇

دانلود اسلایدهای جلسه اول 

دانلود اسلایدهای جلسه دوم

دانلود اسلایدهای جلسه سوم

دانلود اسلایدهای جلسه چهارم

دانلود اسلایدهای جلسه پنجم

دانلود اسلایدهای جلسه ششم

اسکرول به بالا