تور آموزشی تفریحی خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

تور آموزشی تفریحی خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و کار

تور آموزشی تفریحی «خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و کار» برگزار شد.

برای اطلاع از محصولات مجموعه بیشتر از یک نفر کلیک نمایید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود