سمینار حل تعارض | بیشتر از یک نفر

سمینار حل تعارض

این سمینار در 28 شهریور 96 برگزار شد

برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه فیلم آن، کلیک نمایید

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود